Fundació Proideba

Codi ètic & Protecció de menors

Codi Ètic i de Conducta – Canal Ètic – Comitè d’Ètica

A la Fundació Proideba prenem com a propi el Codi Ètic i de Conducta de La Salle, on es recullen els compromisos i les responsabilitats ètiques en la gestió de les activitats desenvolupades per la Xarxa d’Obres Educatives de Germans de les Escoles Cristianes –La Salle Districte Arlep–, que han de ser conegudes i assumides per tots els qui la integren.

La Salle Distrito Arlep es recolza en el Comitè d’Ètica com a responsable del seguiment del compliment i revisió periòdica del Codi Ètic i de Conducta, així com de la investigació de qualsevol cas que, davant d’ell exposat, suposi l’incompliment o la vulneració de les conductes recollides al text citat o de la normativa legal vigent.

Qualsevol persona que conegui aquests fets o els pateixi pot contactar amb el Comitè d’Ètica a través del Canal Ètic escrivint al correu gestoretico@lasalle.es. El Comitè d’Ètica ha de garantir, d’acord amb la legislació vigent, la confidencialitat de les comunicacions rebudes, i ha d’advertir de les responsabilitats en què es pot incórrer de formular-se denúncies infundades, incertes o falses.

Protocol d’actuació en cas de denúncia d’abusos a menors

La Fundació Proideba, juntament amb l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle), són transparents en la manera de procedir davant de les denúncies d’abusos a menors de les que té coneixement, amb respostes i accions en aquests casos en què mai no s’escatimen esforços.

Proideba i La Salle han optat sempre per mantenir el compromís amb la recerca de la veritat i l’atenció a les víctimes de qualsevol tipus d’abús, condemna de manera pública aquests fets, n’assumeix la responsabilitat i trasllada la voluntat de suport a les persones afectades.

Fundació Proideba

Actuem sempre de forma ètica i transparent