Fundació Proideba

15 de novembre. Convocatòria Junta de Patronat
grupoAmb la present convoquem a tots els components de la JUNTA DE PATRONAT, DELEGATS DE CENTRES I MEMBRES D’AREES de la Fundació Proideba a la reunió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de novembre la Residència La Salle de Pont d’Inca i a La Salle de Maó (a través de videoconferència).

A les 18:15 hores en primera convocatòria i a les 18:30 en segona convocatòria (fins les 19:30):

a. Aprovació pressuposts 2011
b. Avaluació Pla d’acció 2010
c. Proposta Pla d’acció 2011
d. Aprovació memòria 2009/10

Heu de confirmar assistència. (El més aviat possible).

Gràcies

Sílvia Martínez

Pont d’Inca, 11 d’octubre de 2010