Fundació Proideba

Programa d’Identificació Visual

Guia per a la creació de documents de Proideba

El Programa d’Identificació Visual és el conjunt de tots els elements gràfics: marca, colors corporatius i tipografia que defineixen la imatge visual de la nostra Entitat.

Aquest manual, de caràcter tècnic, vol ser una guia per a les persones amb responsabilitat en la creació i la realització d’impresos, documents, peces gràfiques i presentacions informàtiques. Constitueix una referència documentada dels elements bàsics d’identificació visual de Proideba i les composicions normalitzades dels mateixos per a la seva utilització posterior en el desenvolupament de peces gràfiques. La seva funció essencial és salvaguardar la unitat d’estil i assegurar la construcció correcta de la imatge visual de Proideba.

Les normes que conté aquest manual no han de ser modificades en cap sentit.

Per resoldre dubtes d’interpretació, aplicacions no contemplades al Manual o casos especials, cal acudir Proideba — Comunicació, que té encomanat el seguiment del Programa.

Programa d’identificació visual
Manual de Normes Gràfiques

Marca bàsica de la Fundació Proideba

La Marca bàsica de la Fundació Proideba està formada per un símbol (cor i persones) de color groc i un logotip (fundació proideba, les dues paraules amb minúscula inicial) de color blau.

La Marca bàsica és la confluència dels elements en una definició simbòlica de la Fundació Proideba. D’una banda, els colors que la conformen recorden la marca La Salle i de l’altra, els traços del signe —d’alguna manera informals— reflecteixen la idea d’una institució propera a la base social i compromesa amb les persones a qui destina la seva activitat principal.

Descarrega la Marca bàsica de la Fundació Proideba en tots els formats i els seus vianants normalitzats.

Fundació Proideba

Una imatge que ens identifica com a entitat