Avís legal

El responsable d’aquesta pàgina web és la Fundació Privada Promoció i Desenvolupament Illes Balears (PROIDEBA) —d’ara endavant Fundació Proideba— amb C.I.F. G57112682, i domicili social al Camí de Son Rapinya, 29 – 07013 – Palma de Mallorca, Illes Balears.

La Fundació Proideba es troba inscrita en el Registre Conselleria d’Afers Socials i Esports de les Illes Balers, amb el número 100000000141.

Si desitges posar-te en contacte amb el responsable del web pots fer-ho a través dels següents mitjans:
• Pel formulari de contacte, fent clic aquí
• Per correu electrònic, a l’adreça: proideba@lasallevp.es
• Per correu postal, a la direcció: Camí de Son Rapinya, 29 – 07013 – Palma de Mallorca, Illes Balears
• Per telèfon, en el número: 971 606 397 (amb el prefix 34 per trucades des de fora d’Espanya)

Aquest web ha estat creat per difondre les activitats de Fundació Proideba. El fet de visitar-la o completar algun dels formularis que es poden trobar en ella no implica iniciar cap relació contractual amb la citada fundació.

Els diferents elements d’aquesta pàgina, i el lloc Web com a conjunt, estan protegits per la normativa espanyola sobre propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en el lloc Web són propietat de Fundació Proideba o de terceres entitats, que permeten a Fundació Proideba la seva utilització.

No és permesa la reproducció total o parcial del web i dels elements que l’integren, llevat que es realitzi amb autorització escrita a Fundació Proideba.

Fundació Proideba no assumeix cap responsabilitat en relació a:
• Els danys que puguin produir-se en els equipes dels usuaris com a conseqüència de la seva navegació per la pàgina Web, incloent, en el seu cas, els danys produïts per virus informàtics.
• Els errors de funcionament del web.
• Els enllaços facilitats a llocs de tercers.

Fundació Proideba

Ens responsabilitzem del que t’oferim!