Fundació Proideba

Memòria Social anual

Memòria Social 2022

Per a Proideba és un exercici de transparència que col·laboradors/es, voluntaris/es i la societat en general tinguin informació detallada de les activitats que cada any realitza la Fundació.

Per això, presentem la memòria anual de les activitats dutes a terme per la Fundació en general, així com per part del Patronat, de l’Equip de Treball i de les delegacions locals. La Memòria Social inclou un resum de la Memòria Econòmica.

Fundació Proideba

Això és el que fem, som transparents