Fundació Proideba

Patronat de la Fundació Proideba

Persones que formen part del Patronat

Els patrons de la Fundació Proideba són persones representatives de l’acció lasal·liana a les Illes Balears, no reben cap assignació en funció del seu càrrec. Tampoc no reben compensacions per les despeses que li ocasionen l’assistència a les reunions del Patronat.

Joana Maria Cunill i Lladó

Presidenta de la Fundació Proideba des d’abril del 2016

Educadora

Directora de la Xarxa de Centres Educatius La Salle del Sector de València – Palma

Jo crec en un mon just, on tots hi formem part per igual; i tenint present i respectant a l’altre, cal implicar nos solidàriament en tot el sentit de la paraula.


Ser solidari cap a l’altre ens donarà estabilitat i pau, i conjuntament germanor.

Magdalena Riera Torrebella

Secretària de la fundació Proideba des de NNNN

Educadora al Col•legi La Salle de Manacor

“És un acte d’amor. És obrir la mirada més enllà, i comprometre’s. És donar la mà i omplir cors.”

Xisca Artigues Martí

Tresorera de la Fundació Proideba des de maig de 2012

Voluntària

“No es tracta de ser generosos i donar allo que ens sobra. Es tracta de saber que li fa falta an el nostro proïsmei ser capaços de donar.li, mal grat ens façi falta a nosaltres. Quan ho enteguem tendrem un mon mes solidari i just”

Elena Pons Roig

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educadora al Col•legi La Salle de Pont d’Inca

Voluntària

“Mirada oberta i atenta a les necessitats del món que m’envolta”

Antonio Airós Serrano

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Director del Col•legi La Salle de Alaior

Voluntari

“Per a mi, la solidaritat és una aposta necesària per les persones més desafavorides.”

Ramón Palacios San

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Voluntari

Membre de la Comunitat de Germans de Palma.

“Solidaritat no és donar allò que et sobra sinó donar allò que als altres els falta. Ajudar el que ho necessita no només és part del deure, sinó de la felicitat”

(José Martí)

Maria del Mar Carbonell

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de 2023

Educadora

Membre del Equip d’Animació La Salle del sector de València-Palma

Voluntària

Francisco Manresa Socias

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Director del col•legi La Salle de Manacor

Voluntari

“La solidaritat és donar sense esperar res a canvi però amb la intenció de canviar moltes coses”

Joan Ensenyat Homar

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Director del Col•legi La Salle de Palma

Voluntari

“En el moment que entenguem que la grandesa està en la diversitat, asumir que tots junts no podem amb tot però sí més que un tot sol i ser capaços d’actuar reemplaçant la primera persona del singular per la del plural, haurem donat una gran passa per poder aconseguir un mon més just i solidari”

Jorge Díaz Pérez

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Director del Col•legi La Salle de Maó

Voluntari

“La solidaridad para mí es la empatía puesta en práctica.”

Antonia Alcina Munar

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Orientador del Col•legi La Salle de Pont d’Inca

Voluntària

Javier López Guerra

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Director del Col•legi La Salle d’Inca

Membre de la Comunitat de Germans de Palma

Voluntari

“La solidaritat exigeix aceptar i entendre l’altre”

Juan Antonio Martínez Sancho

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de NNNN

Educador

Director del col•legi La Salle de Pont d’Inca

Membre de la Comunitat de Germans de Palma

Voluntari

“Tu sempre seràs el meu germà, tu seràs el meu germà. T’ho diu Jesús, t’ho diu Jesús”

Rafael Matas Rosselló

Vocal del Patronat de la Fundació Proideba des de novembre de 2022

Fundador de Proideba, President des del 2001 al 2016

Membre de la Comunitat de Germans de Menorca

Voluntari

“A aquest món hem arribat com a germans, cal caminar junts donant-nos la mà”

Patronat de Proideba

El patronat assegura el fidel compliment de la Missió de Proideba!