Fundació Proideba

Projectes de Desenvolupament Internacional

A Proideba ens comprometem amb Projectes de Desenvolupament Internacional

Togo – Tambingue: Construcció de pou i de latrines per millorar l’accés a l’educació, a l’escola de Tambingue, a la Regió de Les Sabanes, del nord de Togo


Togo – CFR Tami: Suport al maneig sostenible de l’aigua al Centre de Formació Rural de Tami, Togo.


Burkina Faso – CLIMA: Construcció d’un sistema de pou per a arboricultura i aprovisionament d’aigua neta al Centre CLIMA* de Bérégadougou, a Burkina Faso.

(*) Sigla en francès de: Centre Lasal·lià d’Iniciació a les Professions Agrícoles

Construcció de pou i de latrines per millorar l’accés a l’educació, a l’escola de Tambingue, a la Regió de Les Sabanes, del nord de Togo


El projecte

El nivell d’educació a la regió de Les Sabanes és molt baix a causa de l’estructura cultural familiar, la manca de material escolar i pedagògic, la manca de formació dels mestres, la distància a recórrer fins a l’escola i l’alimentació entre altres coses.

Sense oblidar el nostre enfocament en el tema de l’aigua, la baixa taxa d’escolarització, en especial de les nenes, està també relacionada amb el difícil accés de serveis bàsics a l’escola, com és el subministrament d’aigua, que és comès de les nenes a famílies d’aquesta regió rural.

Les causes de la mala qualitat de l’educació, i la baixa taxa d’escolarització, principalment de les nenes, són la subalimentació, les malalties i la necessitat de proveir-se d’aigua cada dia.

Com que són les nenes les que s’encarreguen de fer la tasca de recollir i transportar l’aigua a les seves famílies respectives, el temps que poden dedicar a l’escola es veu minimitzat.

Per tant, el projecte té com a finalitat assegurar una Educació de Qualitat per a tots a través de la construcció de pous per proveir una font d’aigua més propera, i alleujar les nenes de la seva tasca de recollida d’aigua, així com millorar-ne el sanejament amb la construcció de 2 blocs de latrines de 8 cabines.

Població beneficiària

La població beneficiària són els nens a edat d’escolarització, els docents i pares de famílies dels alumnes de Tambingue, ja que tots ells necessiten un lloc assegurança en què rebre una educació de qualitat, sense posar en risc la seva salut i la de la família. La població beneficiària constitueix 156 persones.

Pressupost

Construcció de les latrines 17.000 €
Construcció de pou 16.000 €
Total: 33.000 €

La vostra participació

Esperem que aquesta informació hagi estat útil, agraïm la vostra col·laboració amb el projecte, ja que gràcies a ella podrem aconseguir una Educació de Qualitat a les Escoles del Nord de Togo, a través de la construcció de les latrines i un pou.


La contribució que sol·licitem complementaria l’aportació de Proideba per a la realització del projecte.

Suport al maneig sostenible de l’aigua al Centre de Formació Rural de Tami, Togo.


L’aigua a Togo

Un dels problemes principals d’aquest petit país d’Àfrica és la manca d’accés a l’aigua potable i els sistemes de sanejament.

De novembre a abril, mesos considerats com a part de l’època seca, els rierols desapareixen i molts pous tradicionals s’assequen a causa de la manca de sanejament, l’aigua està contaminada, la qual cosa dóna origen a moltes malalties hídriques.

El CFRT va néixer amb l’objectiu de formar joves pagesos que siguin introductors del desenvolupament agrícola a les seves comunitats i líders i animadors de les mateixes.

És fonamental la conservació i el manteniment del centre per continuar transformant i formant joves agricultors i famílies per això mateix, aquest projecte se centra en el suport al maneig sostenible de l’aigua, a través del manteniment del dipòsit d’aigua i dels embassaments i de la formació contínua de les famílies.

Persones beneficiàries

250 persones (130 dones i 120 homes) són beneficiàries d’aquest projecte (incloent-hi les famílies dels joves agricultors, professorat i veïnat).

Pressupost

—Manteniment de les Infraestructura per a formació: 12.000,79 €

—Salari monitora Responsable de terres i llavors, seguiment i organitzacions: 1871,00 €

—Salari coordinadora acompanyant a les pràctiques de les dones: 1498,00 €

—Salari 2 auxiliars de suport a la Granja: 2012,00 €

Total: 17390,79 €

Construcció d’un sistema de pou per a arboricultura i aprovisionament d’aigua neta al Centre CLIMA* de Bérégadougou, a Burkina Faso.

(*) Sigla en francès de: Centre Lasal·lià d’Iniciació a les Professions Agrícoles


L’aigua a Burkina Faso i el Sahel

L’accés a l’aigua i el sanejament a Burkina Faso és un desafiament autèntic.

Al mes de juny comença l’època de pluges i encara que durant aquests mesos és més fàcil trobar aigua, aquesta és molt perjudicial per a la salut, provocant infeccions i malalties transmeses per l’aigua, com és la diarrea.

A més, el canvi climàtic ha reduït més d’un 40% l’accés a l’aigua a la regió del Sahel.

Aquest darrer any, la guerra de l’aigua ha tingut un impacte significatiu en la situació d’aquest bé universal a Burkina Faso. Al-Qaida realitza continus atacs contra serveis hídrics del país com pous i camions d’aigua. El control de l’aigua com a arma de guerra.

Com a conseqüència de la sequera i el terrorisme deriva que 40 milions de nens i nenes estiguin exposats a més vulnerabilitat.

Segons les últimes dades proporcionades per l’OMS, al Sahel moren més nens com a conseqüència de la inseguretat de l’aigua i del sanejament que a qualsevol altra part del món.

Un nou subministrament d’aigua per a CLIMA

L’any 2014, a CLIMA es va començar amb la plantació d’una finca amb arbres de mango i anacards gràcies a la construcció d’un primer pou, es va poder plantar 40 hectàrees d’arbres fruiters.

El tema és que aquest pou ja no és suficient per a tot terreny del Centre, per la qual cosa es veu necessària la instal·lació d’un altre pou equipat amb bomba solar, plaques solars i un dipòsit metàl·lic d’aigua. Aquesta nova construcció permetrà enverdir el sec terreny danyat pels incendis forestals del març del 2021 i millorar l’alimentació de població local, crear nous llocs de treball, i assegurar la sostenibilitat del centre.

Persones beneficiàries

200 persones: famílies residents al Centre durant dos anys, estudiants en pràctiques, empleats i equip.

Pressupost

Realització de perforació, assaigs i proves de potabilitat: 4650 €

Instal·lació de la bomba solar: 8842 €

Subministraments del dipòsit d’aigua: 11.434 €

Total: 24.926€

Projectes 2022-2023

Projectes

Beneficiaris/es

Cost total en euros

Togo: Millora de l’atenció educativa primària de qualitat per als nens i nenes de la regió rural de Les Sabanes, al Nord de Togo.


Nicaragua: Millora de les infraestructures de dos Centres Educatius de Siuna, zona urbana i rural, (Nicaragua) per donar una educació de qualitat amb equitat de gènere en temps de COVID-19.


Guatemala: Empoderament econòmic i polític de dones “q´eqchi´s”, amb èmfasi en prevenció de la violència contra la dona, a 5 comunitats de Zona Reina, Chicaman, Quiché (Guatemala).

Millora de l’atenció educativa primària de qualitat per als nens i nenes de la regió rural de Les Sabanes, al Nord de Togo.


1.- Relalització del Projecte

Aquest projecte ha contribuït a la formació de 10 mestres, a través de cursos de formació duts a terme al “Centre de Formació Permanent” (CFP) de la Direction de l´Enseignment Catholique i de pràctiques en centres escolars de primària.

Per tant, els docents assistents han millorat les seves capacitats pedagògiques i didàctiques, fet que suposa un increment de la qualitat educativa per als nens i nenes d’aquesta zona tan remota i allunyada, al nord de Togo.

Les competències i capacitats adquirides se centren en els aspectes següents: observació de la classe, preparació de les fitxes escolars, pràctica de classe i actualització de materials, registres i documents pedagògics.

Amb aquest programa, els consellers pedagògics de la DEC han realitzat 4 visites a les escoles rurals amb l’objectiu de donar suport i seguiment als mestres en formació, així com identificar mancances del projecte i observar-ne la correcta execució.

2.- Informe Econòmic

Equips, materials pedagògics i subministraments 431,96 €
Personal local 10.910,78 €
Funcionament 1.767,19 €
Costos Indirectes 2.900,00 €
Total 16.009,93 €

Amb la vostra aportació nenes de la regió rural de Las Sabanas, al nord de Togo, a través de la formació de mestres.

Moltes Moltes gràcies a tots els qui heu fet possible el projecte.

Millora de les infraestructures de dos Centres Educatius de Siuna, zona urbana i rural, (Nicaragua) per donar una educació de qualitat amb equitat de gènere en temps de COVID-19


1.- Realització del Projecte

Aquest projecte ha contribuït significativament a la rehabilitació de dos centres educatius “Maura Clarke” del nucli urbà i “Linda Vista” de la comunitat rural de Sant Miquel Las Nubes al llarg dels 10 mesos d’execució del mateix (des de l’1 de gener de 2021 al 30 d’octubre del 2021). Gràcies a l’adquisició dels materials de construcció necessaris, els sostres de les aules es troben en perfectes condicions i funcionant de manera satisfactòria, cosa que ha contribuït a proporcionar una major educació de qualitat als estudiants, com a millorar la imatge física dels dos centres educatius.

Al costat del suport dels pares de les famílies, s’han construït i instal·lat 4 serveis higiènics i 2 rentamans amb l’objectiu de millorar la seguretat en salut dels alumnes i dels mestres en un context afectat per la pandèmia COVID-19. A més, s’han fet xerrades educatives promovent l’ús correcte de la màscara i l’alcohol gel, així com la dotació d’aquests materials a tots dos centres educatius.

Els beneficiaris i beneficiàries han mostrat la seva satisfacció per la millora de la seguretat física i de salut després d’aquestes activitats dutes a terme als dos centres educatius.

2.- Informe Econòmic

Adquisició de materials 16.728,25 €

Mà d’obra 6.473,83 €

Total 23.202,18 €

Gràcies a la vostra aportació s’han millorat les infraestructures dels dos centres educatius de Siuna (“Maura Clarke” i “Linda Vista ), a Nicaragua, amb l’objectiu de garantir seguretat física i de salut, i per tant, donar una educació de qualitat amb equitat de gènere en temps de COVID-19.

Moltes gràcies a tots els qui heu fet possible el projecte

Empoderament econòmic i polític de dones “q´eqchi´s”, amb èmfasi en prevenció de la violència contra la dona, a 5 comunitats de Zona Reina, Chicaman, Quiché (Guatemala)


1.- Realització del Projecte

El present projecte ha contribuït notablement a enfortir l’autonomia econòmica de les dones i les seves comunitats mitjançant la implementació de tallers de formació agroecològica, amb l’objectiu de garantir sobirania alimentària. Per tant, les dones han participat en activitats productives agroecològiques que els permeten millorar la disponibilitat d’aliments saludables per a les seves famílies, i augmentar els seus ingressos monetaris mitjançant la venda d’excedents a fires camperoles. Així mateix, les dones participants al projecte han rebut formació relacionada amb reforçar les seves capacitats per conèixer i defensar els seus drets, tant pel que fa a població indígenes maies q´ecqchi”, com pel que fa als seus drets específics com a dones. Joves participants al projecte han desenvolupat habilitats socioemocionals per prevenir la violència contra les dones, a través del desenvolupament.

2.- Informe Econòmic

Equips materials i subministraments 7.131,23 € Personal i tècnics professionals 10.811,09 € Viatges i estades 4.441,53 € Total: 22.383,85 €

Gràcies a la vostra aportació s’ha avançat en l’empoderament ´s, amb un especial interès en la prevenció de la violència contra la dona a 5 comunitats de Zona Reina, Chicaman, Quiché (Guatemala).

Moltes gràcies a tots els qui heu fet possible el projecte.

Projectes 2021-2022

Projectes

Beneficiaris/es

Cost total en euros

Projectes de Desenvolupament Internacional

Fundació Proideba

Compromesos en allò local i global