Fundació Proideba

Missió, Visió i Valors

La nostra Missió

Proideba té com a finalitat, la de promocionar, coordinar i orientar l’acció social que es duu a terme des del diferents centres educatius de la Salle a les Illes Balears, comptant amb diverses delegacions. Els quals duen a terme una acció, on es presta especial atenció i dedicació a les persones que es troben en perill d’exclusió social.

A la vegada que, realitza accions de sensibilització, col.laborant i facilitant la tasca d’altres entitats socials. Partint del desenvolupament amb transparència, ètica i qualitat en favor de la justícia social i l’equitat arreu mitjançant una cooperació transformadora.

Visió

Proideba vol ser reconeguda, a la vegada que es vol reconeixer com una entitat, coherent amb la seva missió, sent eficaç en la seva contribució a l’àmbit educatiu, la sensibiltzació de la societat, en la promoció del voluntariat, afavorint un bon desenvolupament dels projectes que duu a terme. Tot això, a partir d’una bona gestió dels recursos i la transparència, oferint informació veraç a totes les persones i entitats que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Valors

Centralitat de la persona. Considerem a cada persona com a subjecte actiu, protagonista principal en el seu procés de canvi i millora mitjançant processos educatius integrals.

La confiança en els joves. Tenim una mirada positiva i esperançadora cap al món dels joves, acceptant-los en la situació en la qual es troben ajudant-los a desplegar totes les seves potencialitats.

La relació educativa basada en l’acolliment incondicional, la presència dels educadors enmig dels joves i la creació d’un ambient de família.

La transformació de la realitat. A través dels nostres processos educatius procurem educar als joves per inserir-se en la societat com a ciutadans responsables procurant la construcció d’un món més just, fratern i solidari.

Fundació Proideba

Volem ser la teva ONGD de referència!