Fundació Proideba

Comerç just, Consum responsable

Comerç Just

El Comerç Just és un sistema comercial solidari i alternatiu al convencional, que persegueix el desenvolupament dels pobles en una tasca activa contra la pobresa. És un sistema que garanteix als productors unes condicions de producció i comercials dignes, permetent que es converteixin veritablement en actors del seu propi desenvolupament.

Proideba està compromesa a tirar endavant el Comerç Just com a part de la seva proposta d’Educació per a la Transformació Social, mostrant així una via alternativa al consum, que ha de generar canvis importants a la nostra societat.
El compromís de Proideba amb el Comerç Just es duu a terme en col·laboració amb l’Associació PROYDE.

Els deu principis internacionals del Comerç Just

L’Organització Mundial del Comerç Just estableix els 10 principis que les organitzacions de Comerç Just han de seguir a la seva feina diària i el compliment de les quals han d’assegurar:

1.- Oportunitats per a productors desafavorits

Crear oportunitats per a organitzacions productores marginades econòmicament

2.- Transparència i responsabilitat

L’organització és transparent en la gestió i les relacions comercials.

3.- Pràctiques comercials justes

L’organització comercialitza buscant el benestar social, econòmic i mediambiental de les persones productores i treballadores econòmicament marginades i no maximitza els beneficis a costa seva.

4.- Pagament just

Un pagament just és aquell que ha estat negociat i acordat mútuament per totes les parts a través del diàleg i la participació.

5.- No al treball infantil, No al treball forçós

Garantir l’absència de treball infantil i de treball forçós

6.- No a la discriminació, la igualtat de gènere, la llibertat d'associació.

Compromís amb la no discriminació, l’equitat de gènere i l’apoderament econòmic de les dones, i la llibertat d’associació.

7.- Bones condicions de treball

L´organització proporciona un entorn de treball segur i saludable; es compleixen les condicions establertes per la legislació nacional, local i els convenis de l’OIT.

8.- Desenvolupament de capacitats

L’organització pretén millorar el desenvolupament de les persones productores i treballadores que es troben en una situació de marginació econòmica, a través del Comerç Just.

9.- Promoció del Comerç Just

L’organització fomenta la conscienciació sobre els objectius del Comerç Just i la necessitat d’una justícia més gran en el comerç mundial. Defensa els objectius i les pràctiques del Comerç Just en el seu àmbit d’actuació.

10.- Respecte al medi ambient

La cura del medi ambient és una part essencial del comerç just.

Comerç Just, botiga online

Proideba recomana la compra de productes de Comerç Just a la botiga en línia de l’Associació PROYDE.

Fundació Proideba

Promovem el consum responsable