Fundació Proideba

Voluntariat local, a prop dels que tenim a prop

Com pots unir-te al nostre voluntariat local

Voluntariat local de Proideba
Voluntariat local és el que s’organitza, preferentment en grup, a la Seu Social ia les Delegacions Locals de Proideba. Aquest Voluntariat s’inscriu en el marc ja descrit sobre el Voluntarido de Proideba.
Objectius del voluntariat local

Promoure, des d’una mirada global sobre les comunitats i persones empobrides, actituds de solidaritat i compromís dels/de les Voluntaris/àries en l’entorn que els envolta.

Pel que fa a les tasques encomanades al Voluntariat, l’objectiu és fer possible el funcionament eficaç i compromès dels Serveis Generals Proideba i de les activitats de la Delegació en què s’integra el/la voluntari/ària.

Condicions necessàries per ser Voluntari/a Local

A més dels Requisits generals per participar al Voluntariat de Proideba, s’afegeixen els següents:

—Tenir personalitat equilibrada.

—Tenir una visió solidària de la vida i el món, d’acord amb la Missió, Visió i Valors de Proideba.

—Posseir capacitat per desenvolupar i ser responsable de l’activitat que se us confiï.

—Tenir en compte els drets i deures del voluntariat.

Tasques possibles a realitzar per Voluntaris/es Locals

El/la Voluntari/ària participa en les diferents activitats que es duen a terme a la Seu Social ia les Delegacions de Proideba.

Les tasques en què es pot participar estaran relacionades amb acció de recta als projectes d’acció locals; amb l’elaboració i la gestió de projectes de desenvolupament internacional; elaboració de materials educatius i preparació de campanyes de denúncia i solidaritat; accions de sensibilització sobre el Comerç Just i el Consum Responsable i venda de productes del Comerç Just de la Xarxa de Comerç Just de Proideba; gestió administrativa i comptable; reflexió en comú sobre la problemàtica dels països empobrits i la pròpia responsabilitat; accions d’incidència social i política; participació en activitats amb altres ONGD i Institucions Solidàries; formació en Cooperació i Desenvolupament; Voluntariat Virtual: productes digitals, llocs web, xarxes socials, etc.

A les Delegacions Locals, totes les tasques estaran coordinades pels/de les Delegats/des Locals ia la Seu Central per la Coordinadora. On sigui possible hi haurà un Responsable de Voluntariat.

En la mesura que sigui possible, totes les activitats seran portades endavant per Grups de Treball.

Voluntariat local és el que s’organitza a la Seu Social i a les Delegacions Locals

En la mesura que sigui possible, totes les activitats seran portades endavant per Grups de Treball.

Fundació Proideba

Voluntariat local, un compromis a l’abast de tothom!