Fundació Proideba

Projecte Obert – Estiu amb nins i joves
Llíria, València.

10 usuaris (nombre que va anar variant).

Del 16 al 24 d’agost.

Objectius del projecte

Compartir i conviure amb les persones residents al centre: usuaris/es, monitors/es i voluntaris/es.

Donar suport als monitors/es.

24 h. de convivència.

Treball i activitats realitzades

Sortides al camp.

Suport a l’hora d’estudi.

Temps de reflexió sobre valors com: autoestima, autonomia, responsabilitat, entre altres.

Visites, sortides i excursions

Valoració

La relació i acolliment ha estat excel·lent per part del soci local. Ja que, han donat un gran suport i bon acolliment.

Conclusió —Què hem après?—

A conviure i compartir entre totes les persones que convivíem al centre. Personalment m’ha impressionat la dinàmica de convivència que hi ha al centre, valorant-la com a molt positiva. El meu aprenentatge personal ha estat adaptar-me a aquesta convivència i valorar cada moment (bons i no tant bons). Cada moment i situació és diferent.