Fundació Proideba

Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme: Diguem-ne pel nom

El dia 2 d’abril se celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme per a visibilitzar a les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i contribuir a promoure l’exercici efectiu dels seus drets.

L’autisme acompanya a la persona al llarg de tota la seva vida i afecta, fonamentalment, a dues àrees del funcionament personal: la comunicació i interacció social, i la flexibilitat del pensament i del comportament. No hi ha dues persones amb autisme iguals; dependrà del seu propi desenvolupament personal i dels suports que pugui tenir, així com de si presenta o no discapacitat intel·lectual associada i també del seu nivell de desenvolupament del llenguatge.

Cada any, el moviment associatiu de l’autisme a Espanya promou una campanya de sensibilització amb l’objectiu que la ciutadania conegui millor l’especificitat de l’autisme, empatitzi amb les persones en l’espectre i les seves famílies, i contribueixi així a millorar la seva qualitat de vida i a participar en la societat en igualtat de condicions.

La campanya d’enguany té com a lema “Cridem-ho pel seu nom”, i això volem fer des de La Salle de Palma.

En La Salle treballem amb alumnes que es troben en l’espectre autista tant a les nostres aules ordinàries com a les aules de suport de centre específic (ASCE) del Centre d’Educació Especial Princesa d’Astúries que es troben en el nostre col·legi. Amb aquest article volem acostar la realitat concreta de les aules del primer cicle de primària i de l’ASCE que es troba en el mateix edifici, i explicar-vos la nostra experiència.

A principi de curs ens reunim l’orientadora i professora de pedagogia terapèutica amb la tutora i l’Auxiliar Tècnica Educativa (ATE) de l’ASCE per a planificar en quines aules i en quines àrees durem a terme les integracions dels alumnes.

Enguany, les integracions es duen a terme a una aula de primer i a dues aules de segon en les àrees d’educació física, música, anglès i en els projectes, així com en els espais comuns com a patis, passadissos i banys, biblioteca d’aula, àgora… A més, duim a terme les integracions de dues formes diferents: els alumnes de l’ASCE entren a les aules ordinàries, i els alumnes de l’aula ordinària entren a l’aula ASCE.

Per tot això, volem posar veu als professionals que formen part activa de les integracions.

Catina i Alba (tutores de l’aula ASCE) i Andrea (ATE) ens diuen:
“Per a les famílies és molt positiu perquè els pares senten que els seus fills estan sent integrats, que són un més i que així aprenen a viure en societat. Pensen que fent partícips als seus fills del dia a dia en el col·legi és de molt de profit per a la resta de nines i nins de les aules ordinàries.

Per als nostres alumnes contribueix al bon desenvolupament de les habilitats socials, de la gestió emocional i de l’aprenentatge i seguiment de normes. En tots veiem grans beneficis i, per donar un exemple clar, un dels nostres alumnes gràcies a aquestes integracions ha acceptat el que li donin la mà, que accepti que li xerrin sense que es posi nerviós, que pugui compartir el material sense irritar-se i desplaçar-se pels espais del col·legi de forma més calmada i autònoma.

Per als alumnes de l’aula ordinària fa que siguin més tolerants a les diferències i que comprenguin millor el que són les discapacitats. Els fa ser més conscients i pacients, no sols dins del centre, sinó també quan van al supermercat, amb el seu veïnat o al cinema. Així, s’aconsegueix que vegin la discapacitat amb naturalitat, que són nins i nines com ells que van al col•legi i que també treballen. A més, en ells, sorgeix una actitud d’ajuda, de solidaritat i fins i tot sorgeixen relacions d’amistat molt naturals i guapes.

Per al personal docent de les aules ordinàries, tutores i especialistes, creiem que també es veuen beneficiats perquè veuen en primera persona com treballem. Les intervencions que fem nosaltres a nivell professional poden ser d’inspiració o suport per a alumnes seus que presentin unes dificultats iguals o semblants als nostres.

I alhora, nosaltres també ens sentim inspirades per les tutores i especialistes perquè veiem formes diferents de treballar, de presentar els materials, de gestió d’aula i de com intenten i s’interessen en tot moment perquè ens sentim ben acollits.”

Fernando (especialista d’educació física en 1r EP i 2n EP) ens diu:
“Des de fa molts anys he pogut veure com els alumnes d’aules ordinàries han transformat la seva manera de veure a qualsevol tipus de persona gràcies a aquestes integracions. La seva sensibilitat i actitud cap als companys evoluciona a una normalitat per la igualtat, on valors com la convivència o la igualtat d’oportunitats són una pràctica constant. Aquest tipus d’actituds ja formen part d’ells per a la resta de la seva vida, i són aprenentatges que s’emporten a altres àmbits de la seva vida.

Marga (tutora de 2n EP) ens diu:
“Consider que dur a terme les integracions beneficia, especialment, als meus alumnes. Són ells els que aprenen a conviure i a fer més fàcil el dia a dia de les persones amb discapacitat. Veuen i aprenen a conviure entre ells tenint en compte les diferències entre els uns i els altres. Els alumnes de l’ASCE gaudeixen, participen i interaccionen molt. Parlant amb na Catina (tutora de l‘ASCE) vam veure la necessitat que tenien els meus alumnes a baixar a conèixer com és l’aula d’ells, per la qual cosa cada divendres en grups de 5 alumnes entren a la seva aula i realitzen una activitat conjuntament amb ells.”

María (tutora de 2n EP):
“Crec que el grup deixa de veure diferències i, alguna cosa que els crida l’atenció a simple vista, es passar a veure com un company més al qual estimar, acollir i protegir. Es desenvolupa una certa sensibilitat en experimentar aquesta convivència que està molt lligada a l’afecte i a l’estima cap a la vida, no necessitem que l’altre faci el mateix que jo, ni que s’expressi de la mateixa forma. No es necessita res, tan sols la simple presència. Quan l’alumne de l’aula ASCE entra a la nostra classe, els alumnes baixen el to de veu perquè saben que li molesta el soroll i no fa falta dir-ho, el respecten i el volen sense més. L’altre dia em vaig sorprendre perquè alguns dels meus alumnes van anar a cridar a l’alumne de l’aula ASCE que habitualment ve amb nosaltres a educació física i van demanar que vinguessin també dos nins més d’aquesta aula. Va sortir d’ells. Això és integració.”

Per tant, les integracions suposen un benefici per a tota la comunitat educativa (pares, alumnes, docents) i són el camí per a arribar a fer del nostre centre un lloc més inclusiu on els nostres alumnes prenguin consciència de la importància de ser ells el motor de canvi de la nostra societat.

Lourdes Leal Marini (PT – Departament d’Orientació)


Fonts consultades