Fundació Proideba

Campanya sensibilització curs 2009-2010

En els darrers anys s’han produït notables avenços en la medicina i el tractament de les malalties. Tanmateix, aquest avenç no arriba a tothom.

Malalties com la SIDA adquireixen dimensions dramàtiques en els països empobrits. L’escassetat de recursos econòmics, la manca d’educació i de professionals de la salut i l’alt preu de les medecines
agreugen la situació.

Aquest curs, PROIDEBA i les ONGDs Lasal·lianes volem fixar la nostra atenció en l’objectiu 6 del Mil·lenni, combatre el VIH/SIDA, la malària i altres malalties, sumant esforços en tots els camps del desenvolupament, ja que tots estan relacionats: salut, educació, economia, investigació…

Des del teu lloc en la societat, et diem:

Posa’t en marxa, arribem a temps.

El nostre compromís: una acció global

Què han de fer els nostres governs?

— Destinar realment els diners a què s’han compromès per a aconseguir a temps els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

— Els governs donants han d’aspirar a destinar el 0,1% del seu producte interior brut a Ajuda Oficial al Desenvolupament en salut.

— Donar prioritat al sector salut per a obtenir els resultats desitjats en aquest àmbit per al 2015.

— Garantir que la seva inversió en Ajuda Oficial al Desenvolupament en salut empeny l’accés universal i equitatiu a l’assistència sanitària.

— Donar suport a les iniciatives de salut globals, sense oblidar l’ajuda a les iniciatives individuals
d’altres grups de treball i investigació.

— Participar en fòrums internacionals amb propostes de canvis en les relacions econòmiques amb els
països del Sud.

Què hem de fer nosaltres?
— Moderar el nostre consum. Consumir responsablement repercuteix en els països empobrits.

— Donar el nostre suport a alguna Entitat o ONGD per tal de:

a) Col·laborar en les campanyes que es realitzen sobre aquests temes.

b) Pressionar els nostres ajuntaments, empreses i governs perquè compleixin les seves obligacions. Això portarà a desenvolupar polítiques de cooperació que garanteixin el dret a la salut.

c) Ajudar i enfortir les organitzacions civils dels països del Sud.