Fundació Proideba

Despeses durant l’any 2009

DESPESES de la Fundació PROIDEBA:

EN AJUDES MONETÀRIES

Projecte Emergències a Rumania (inundacions)…………………..2.100,00 €

Projecte Comunitat Projecte Obert (nins en acollida)…………8.000,00 €

Projecte Panificadora Escola Pozo Colorado (Paraguai)……11.300,00 €

Projecte Escola Estiu Nàpols (nins del carrer)……………………….3.516,30 €

Projecte Nicaragua (Fons Menorquí cooperació)…………………5.416,30 €

Projecte Colombia – Habitatges – (Govern)…………………………43.611,09 €

TOTAL ajudes monetàries…………………………………………. 73.943,69 €

EN COL·LABORACIONS:

Despeses voluntaris al quart món…………………………………………….. 336,82 €

Despeses material de sensibilització……………………………………… 1.100,00 €

Projecte voluntaris a l’Índia……………………………………………………. 12.462,28 €

Projecte voluntaris a Guinea Equatorial………………………………… 8.073,96 €

TOTAL en col·laboracions…………………………………………….. 21.973,08 €

ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT:

Serveis, transports i comissions…………………………………………………. 294,01 €