Fundació Proideba

Despeses durant l’any 2010

DESPESES de la Fundació PROIDEBA:

EN AJUDES MONETÀRIES

Projecte Emergències a Haití……………………………………..10.152,18 €

Projecte “Projecte Obert” (Pis emancipació)……………11.200,00 €

Projecte construcció a l’Índia………………………………………10.020,00 €

TOTAL ajudes monetàries……………………………………….31.372,18 €

EN COL·LABORACIONS:

Despeses tancament projectes 2007-2008…………………… 205,72 €

Projecte voluntaris a l’Índia…………………………………………….6.492,00 €

TOTAL en col·laboracions………………………………………. 21.973,08 €

ALTRES DESPESES:

Formació, desplaçaments i trobades…………………………….1.290,63 €

Funcionament-inversions…………………………………………………. 205,91 €

Material de sensibilització………………………………………………… 205,32 €

TOTAL en altres despeses…………………………………………..1.701,86 €