Fundació Proideba

Dia Internacional dels Drets Humans, 10 de desembre 2023
Aquest any 2023, es commemora el 75è aniversari de la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. D’aleshores ençà s’han produït molts avenços. Sens dubte, des de la nostra Fundació Proideba, hem aportat el nostre granet de sorra per mitjà de molts compromisos al llarg d’aquests anys i en molts llocs del nostre món.

És evident que queda encara molt per fer, no només en els països del Sud Global o en els règims totalitaris sinó també en el conjunt d’Europa i particularment a les Illes Balears.

La commemoració del 75é aniversari és una ocasió per reivindicar l’absoluta vigència del concepte de drets humans i de la Declaració de 1948 i per reflexionar sobre les noves necessitats i reptes que hem d’afrontar la societat i les administracions públiques del segle XXI en matèria de drets humans.