Fundació Proideba

DOMUND 2023: Cors ardents, Peus en camí

El Domund és el dia en què, especialment, l’Església universal resa pels missioners i col·laboraamb les missions. Se celebra a tot el món el penúltim diumenge d’octubre, el mes de les missions.

Els deixebles d’Emmaús, amb els corsardents després d’escoltar a Jesús, li demanen que continuï amb ells i, al voltant de la taula se’ls van obrir els ulls tot reconeixent-lo com Aquell que parteix el pa, llavors Jesús desapareix de la seua vista (Lc 24, 31). Podem pensar que es va fer invisible a la vista perquè van començar a veure’l dins dels seus cors, per encendre’ls encara més i donant-los força per refer el camí i comunicar a tots l’experiència única de la seua trobada amb el Ressuscitat.

Cada deixeble missioner està cridat a ser, com Jesús i gràcies a l’acció de l’Esperit Sant, aquell que parteix el pa i aquell que és el pa partit per a tot el món. Partir el Pa eucarístic, que és Crist mateix, és l’acció missionera per excel·lència perquè l’Eucaristia és la font i el cim de la vida i de la missió de l’Església, al mateix temps que “una Església autènticament eucarística és una Església missionera” (exhort. Ap. Sacramentum caritatis, 84).

Deixebles de Jesús ho som tots i que, per tant, hem de ser missioners. Per això hem de donar fruits i estar ben units a Ell, unió que hem d’alimentar amb l’Eucaristia i l’oració.

Des de Proideba ens unim a aquesta campanya anual, demanem la nostra col·laboració a totes les Delegacions locals amb la finalitat de seguir construint un món més just, humà, solidari en el qual la pau sigui una realitat.