Fundació Proideba

Els meus drets: una exposició d’UNICEF per al centre educatiu La Salle de Palma
La Salle de Palma, coordinat pel departament d’identitat, Acció Social i la Fundació Proideba,
aquesta setmana una exposició de 10 panells per tal de reflexionar i debatre sobre els drets de la infància a centres educatius. La nostra escola està treballant per ser un centre referent d’UNICEF i la mostra, que els alumnes visitaran, s’emmarca en la divulgació dels drets de la infància en el marc de la seva línia de treball d’educació en drets de la infància.
El coneixement dels drets de la infància és un dels àmbits de l’educació en drets i se centra a afavorir que l’alumnat i la comunitat educativa lasal.liana entenguin els drets tant a la teoria com a la pràctica.