Fundació Proideba

Fundació Proideba: Reunió del Patronat

El dia 1 de juliol passat, la Junta del Patronat va celebrar la seva reunió trimestral. La Junta va tenir un primer moment de reflexió i oració, després del qual van procedir a la lectura i l’aprovació de l’Acta del mes de març.

Posteriorment es van compartir diferents informacions sobre la vida i la missió de la Fundació i es va dedicar, de manera especial i com a tema d’estudi la “Dinamització de col·laboradors econòmics i implementació d’ingressos”. Un bon moment per reflexionar i concretar diferents actuacions per al proper trimestre per aconseguir aquest objectiu.

Posteriorment, es va tenir un temps d’oci compartit al voltant d’un bon “pa amb oli”.