Fundació Proideba

Nou Horitzó i Comunitat La Salle de Pont d’Inca
Els dies 23 i 24 de juny han estat de trobada i acolliment dels Germans de la Residència de Pont d’Inca amb els joves del pis d’emancipació.

Junts van participar al festival de final de curs del Col·legi i van compartir visita a la Comunitat, taula inclosa. Una rica experiència que ha fet possible el mutu coneixement i de bon veïnatge. Una oportunitat única que es vol convertir en una cosa habitual.

Ambdues realitats lasal·lianes volen mantenir el contacte que propiciï sentit de família i suport mutu.