Fundació Proideba

Reunió de Junta de Patronat
Reunió de la Junta de Patronat.

La finalitat de la reunió ha segut l’aprovació del pressupost de l’any 2009.

Hem revisat les despeses i els ingressos de l’any 2008:

67.195,99 € d’ingressos
64.494,48 € de despeses,

la diferència queda pel presupost de 2009.

Avaluem també el funcionament de l’ONGD.

Repasem els objectius i les tasques de les àrees de sensibilització, de voluntariat, jurídic-administrativa i de comunicacions.

Afegim les noves propostes per fer el nou Pla d’Acció de 2009.

En la foto podem veure als membres de la Junta en la zona de Mallorca, i a la pantalla, Noe i Tato a Menorca.