Fundació Proideba

Trobada de formació de l’equip de Proideba

A la jornada del 23 de maig, tot l’equip de treball de la Fundació, va participar en una trobada formativa animada per l’H. Paco Chiva per aprofundir en la nostra identitat Lasaliana i intensificar, si és possible, el nostre compromís en la missió Lasaliana des dels més empobrits .

El Paco va motivar creativament amb la seva experiència, les seves dinàmiques i la seva capacitat comunicativa.

El nostre agraïment.