Fundació Proideba

Un petit gest
Dia 7 d’abril és el dia mundial de la Salut. Segons la OMS; la salut és un concepte que engloba la salut física, mental i social de totes les persones i no només la mera absència de malaltia.

Seguint aquesta definició ens sorgeixen unes qüestions a reflexionar: tenim salut? Vivim a una societat sana i equilibrada? Tenim en compte els tres aspectes de la salut o ens centram en un de sòl? Què significa tenir salut mental o psicològica? I social?

La salut és un dret fonamental de tota persona i tothom hauria de treballar aquest aspectes per viure plenament.

I què puc fer jo? La nostra vida és plena de detalls i de situacions que poden marcar aquest camí: tenir cura de les nostres emocions i sentiments, viure en un entorn social saludable i assegurar-nos que les persones que viuen en ell puguin créixer de manera sana…

L’aspecte social és el que més difícil d’entendre i comprendre però segur que podem fer alguna cosa al respecte: una mirada, un somriure, un gest d’apropament, un acte solidari… són un punt de partida per a canviar la nostra societat i créixer com a ciutadans.

A més a més, hi ha fundacions com Proideba que es preocupen per organitzar i dur a terme projectes als països més pobres per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones que allà hi viuen.

I què puc fer jo en un món tan complex per ajudar a canviar-lo? Partint de nosaltres mateixos i de la nostra experiència podem fer petits gestos que, en un principi poden semblar insignificants, però que, a llarg termini, canviïn moltes coses.

És important conèixer-nos a nosaltres mateixos partint de la nostra interioritat, fent moments de silenci, de reflexió i d’escolta; canviar des de la proximitat per arribar a moltes més persones.

D’aquesta manera, tenim un punt de partida per a canviar les coses que no ens agraden, tant de la nostra manera de ser i d’actuar com de la nostra societat.

Canviar la nostra actitud davant les coses. Creure, viure i somiar que és possible. Obrir els ulls a la realitat. No viure anestesiats. Aprendre a afrontar el dolor i a encaixar les derrotes.

I què podem fer per millorar la salut social de les persones?

La nostra salut pot canviar fent canvis positius i estables en el benestar propi i de les altres persones.

Tenir cura dels altres i de les relacions que mantenim amb ells, dedicant-los temps de qualitat i cuidant aquestes relacions. Establir bones relacions amb les persones que ens envolten és una bona manera de començar.

Tenir una mirada apreciativa i de tendresa front als altres, escoltar la nostra consciència i prendre la millor decisió en cada moment. Col•laborar, entendre noves situacions i mirar els altres com a germans.

Saber demanar ajuda i donar-la quan sigui necessari, xerrar amb les persones, atendre-les i generar moments de pau i tranquil·litat per tal de trobar solucions a diferents dificultats que ens duu el nostre dia a dia.

UN PETIT GEST POT CANVIAR MOLTES COSES, tria’n un i posat a treballar. El món és la suma de petites realitats i accions que en conjunt fan possible el canvi. Ser part de la solució… SER O NO SER…