Fundació Proideba

Una plaça més al nostre Servei d’habitatge d’emancipació per a joves
A dia d’avui, 21 de juny de 2023, rebem amb alegria la notificació de l’aprovació de l’augment d’una plaça més al nostre Servei d’habitatge d’emancipació per a joves sol·licitada per la nostra Fundació. Disposem, per tant, de 12 places de manera que estem en la possibilitat d’augmentar un habitatge més.

Una excel·lent notícia!