Fundació Proideba

Campanya de sensibilització 22 – 23

L’aigua bruta no pot rentar-se

Aigua neta i sanejament: Per què és important?

L’aigua és l’element principal de la vida, fonamental per a les persones o per a la resta d’éssers vius és, sens dubte, un recurs essencial per a les societats i cultures del món sencer. Però, què sabem sobre l’aigua?, quantes persones tenen accés a aquets recurs?, estem cuidant aquest bé universal?

Segons Nacions Unides, l’escassetat d’aigua afecta a més del 40% de la població mundial i aquest percentatge podria augmentar.

L’aigua bruta no pot rentar-se, per això per a les nostres entitats és fonamental conscienciar sobre la importància de protegir i cuidar, ja que no es tracta d’un prodcute de consum, sinó d’un bé natural essencial per a les generacions futures i per al nostre planeta. Cuidar-la és a les teves mans.

Materials d’educació per al desenvolupament

Materials generals

Materials didàctics

Materials complementaris

L’aigua bruta no pot rentar-se, vídeos

L’aigua ens dona la vida, però és un bé universal?

L’aigua al món – infància

L’aigua de la meva amiga – infància

L’aigua desigual

L’aigua responsable

A qui el conflicte de l’aigua colpeja més fort (part 1)

A qui el conflicte de l’aigua colpeja més fort (part 2)

Fundació Proideba

Generar pensament crític a cada persona