Fundació Proideba

Campanya de sensibilització 23 – 24

La Terra és vida. La cuidem?

Protegir els boscos

Les dones, sobretot les que viuen en situació de pobresa i en zones rurals, solen dependre dels boscos per aconseguir combustible, farratge i aliments. Per a algunes persones, la desforestació implica passar més hores al dia recorrent llargues distàncies per atendre aquestes necessitats.

Desertificació

El 52% de la terra utilitzada per a l’agricultura és moderada o severament afectada per la degradació del sòl.

Pèrdua de biodiversitat

Conéixer la biodiversitat, primer pas per cuidar. La biodiversitat no és una cosa aliena a les persones, sinó tot al contrari: resulta essencial perquè hi hagi vida al nostre planeta.

Persones i iniciatives en defensa de la terra

Constantí Aucca Chutas (Cusco, Perú). Biòleg. Sheila Watt-Cloutier (Kuujjuaq, Canadà). Líder inuit, defensora mediambiental. Purnima Devi Barman (Assam, Índia). Doctora en Biologia. Souhad Azennoud (Kissane, Marroc). Biòloga.

Tres iniciatives sostenibles per la conservació de la terra a tot el món

Arenciel. Grup ecologista sense ànim de lucre pioner al Líban. Dones indígenes de Laramate. Dones indígenes al Perú. Dones rurals a Mali. L’agricultura intel·ligent de les dones rurals a Mali.

Materials d’educació per al desenvolupament

Kahoot

Activitats

Vídeos

Kimu, el bosc

Ecosistemes terrestres

Ecosistemes

Desertificació

Proposta d’educació per a la transformació social sobre l’ODS 15.

Nins i Ninas

Jovens

Fundació Proideba

Generar pensament crític a cada persona